061200 Ақпараттық кауіпсіздік жуйлері
06120100 Есептеу техникасын және ақпараттық желілер

06130100 Бағдарламалық қамтамасыз ету (турлері бойынша)

07140900 Радиотехнтка, элетроника және телекоммуникациялар
07140500 Сандық технтка
07141000 Пошта байланысы

Кәсіптік және техниқалық білім бөлімі быйынша 2022-2023 оқу жылының 1-ші семетіріне арналған факультативтік сабақтар кестесі

Дене Тәрбиесі және спорт қүзыреттілігін дамыту орталығы бойынша 2022-2023 оқу жылының 1-ші жарты жылдығына арналған факультативтік сабақтар кестесі