Наши специальности

ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ (салалар бойынша)

Қазіргі таңда бухгалтерлік есеп – басқару жүйесінде басты орындардың бірін иеленеді. Ол нақты өндіру процестерін көрсетеді, айналымы, бөлу және тұтыну,кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайды және басқару шешімдерін қабылдау негізі болып табылады.

Қызмет саласы✔️: мемлекеттік ұйымдар, меншіктің барлық нысанындағы мекемелер мен ұйымдар, ғылыми-зерттемелік мекемелер.

Мамандықтың біліктілігі✔️:
• бухгалтер-ревизор (аудитор)
• экономист-бухгалтер

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» дайындығының бағыты адам қызметінің әр түрлі саласында ақпаратты қолдану мен түрлендіру, сақтау мен жинақтау, ізденуге байланысты ақпараттық технологиялар сұрақтарымен айналысады. Ақпараттық технологияларды меңгеру қазіргі уақыт нормасы. Аталған бағыт аясында кәсіптік бағдарламашыларды, қолданбалы бағдарламалық қамтамысыз ету мен жүйелік әзірлеушілерді дайындау іске асады.

Мамандықтың біліктілігі✔️:
130401 2 Сандық ақпараттарды қайта өңдеу маманы
130403 3 Жүйелі басқару технигі
130404 3 Техник-бағдарламашы
130405 3 Ақпаратты қорғау технигі
130406 3 Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсетуші техник
130407 3 Техник-электроник
130408 2 Сандық және электронды құрылғыларды,компьютерлік желілердің жөндеуші
130411 2 Сынақ жүргізуші

Самые востребованные профессии Талдыкорганского высшего политехнического колледжа – Информационные системы и Радиоэлектораника и связь.

Информационные системы – стали важным стратегическим ресурсом, влияющим на развитие общества. Информационные системы – для тех, кто стремится овладеть современными методами разработки программного обеспечения, сетевыми технологиями различного масштаба и управлением информационными системами различного назначения.
Присваиваемая квалификация:

130501 1 Дизайнер
130502 3 Техник-программист
130503 3 Техник
130507 3 Техник по системному и сетевому администрированию

Радиоэлектроника и связь – востребованная профессия в Казахстане, т.к. в стране много предприятий и учреждений, оснащенных соответствующим оборудованием. Радиотехниками называют специалистов по сборке, эксплуатации, ремонту и проектированию радиотехнических устройств. Это различные передатчики, микросхемы, измерительные приборы и т.д. Они есть и в бытовой технике, и в самолете, и даже в радиотелескопах.
Присваиваемая квалификация:
130601 2 Электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам
130602 2 Электромонтер телефонной связи
130603 2 Оператор почтовой связи
130605 2 Монтажник связи-кабельщик
130608 3 Техник почтовой связи
130609 3 Техник по связи
130611 3 Техник мультимедийных и цифровых систем*

«Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану» мамандығы

Құрылыс – сұранысы бар мамандық иесі болғысы келетін және қала салумен қызығатын жастар үшін бұл болашағы бар әмбебап мамандық. Құрылыс индустриясы-экономиканың негізгі іргетасы. Кез келген елдің экономикалық күш-қуаты мен әлеуметтік тұрақтылығы құрылыс саласының дамуына тікелей байланысты.

Еліміздің өркениетті болашаққа ұмтылғанын ескерсек,уақыт өткен сайын құрылысшы мамандығының қажеттілігі арта түсуде. Ендеше бұл сала да заман талабына сай даму үшін, білікті де білімді мамандардың қажеттілігі өте жоғары.

Мамандықтың біліктілігі:
140104 2 Сылақшы
140122 2 Қаңқа-қаптауыш құрылымдарды монтаждаушы
140124 2 Кең бейінді құрылыс шебері
140121 3 Техник-құрылысшы
140133 3 Ғимараттарды басқарудың зияткерлік жүйесіне қызмет көрсету технигі

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Техник – механик является специалистом широкого профиля в сфере эксплуатации автомобильного транспорта.

Техник – механик в соответствии со своей подготовкой может выполнять такие виды профессиональной деятельности, как управление первичными звеньями производства, разработка и оформление технической и технологической документации, эксплуатация сложных технических систем в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.

Техник – механик может заниматься и коммерческой деятельностью в области сервисного обслуживания, оптовой и розничной торговли автомобильным транспортом.Также его деятельность направлена на предупреждение возникновения неисправностей подвижного состава автомобильного транспорта

Присваиваемая квалификация:
• электрик по ремонту автомобильного; электрооборудования
• слесарь по ремонту автомобилей;
• техник- механик.

Кәсіптік білім беру бойынша «Қолданбалы бакалавр» – бұл «бакалавриат» деңгейіндегі негізгі білім беру бағдарламасын аяқтаған, әлеуметтік-экономикалық қызметтің әртүрлі салаларындағы технологиялық міндеттерді шешу бойынша құзыреттіліктерге ие, білім беру мекемесін аяқтағаннан кейін дереу кәсіптік қызметке кірісуге дайын түлекке берілетін біліктілік.

Талдықорған жоғары политехникалық колледжінде қолданбалы бакалавриат жүйесінде 0104000 – Кәсіптік білім беру салалар бойынша төмендегі мамандықтарды дайындайды:
• Ауылшаруашылық өндірісін электрлендіру
• Ауылшаруашылық өндірісін механикаландыру
• Құрылыс өндірісі
• Автокөлікті жөндеу және қызмет көрсету
• Есептеу техникасын бағдарламамен қамтамасыздандыру
• Есептеу машиналары
• Телекоммуникациялық жүйедегі электрбайланыс
• Мұнай және газ кен орындарын пайдалану
• Тамақ өнімдерін өндіруді ұйымдастыру технологиясы

«Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы

Дене шынықтыру мұғалімі, таңдаған спорт түрі бойынша жаттықтырушы, туризмнің спорттық және белсенді түрлерінің менеджер нұсқаушысы, фитнес бойынша менеджер – әдіскер, сауықтыру жұмыстары маманы, спорттық психолог, дене шынықтыру және спорт түрлерінің ғылыми – әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету маманы.

Мамандықтың біліктлігі:
• дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі
• спорт жаттықтырушысы-оқытушы

ГАЗБЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ ЖАБДЫҚТАУЛАРЫН ЖӘНЕ ЖҮЙЕСІН МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ.

Газбен қамтамасыздандыру жабдықтауларын және жүйесін монтаждау және пайдалану кәсіби қызметінің нігізгі мақсаты газбен қамтамасыздандыру жабдықтауларын және жүйесін монтаждау және пайдалану бойынша жұмыстарын орындайтын мамандырды дайындайды.
Мамандықтың білктілігі:
• газ құбырларын пайдалану және жөндеу слесарі • газ объектілері құрал-жабдығын пайдалану технигі